درس خارج نهایه الحکمه

ویژگی‌های محصول
  • گوینده: استاد سید یدالله یزدان پناه
  • تهیه کننده: مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات
  • تعداد فایل: ۵۶ فایل فشرده قسمت بندی شده + ۷ فایل فشرده کلی
  • حجم فایل: تا ۸ گیگابایت
  • موضوع: حکمت متعالیه, فلسفه اسلامی
  • مخاطب: دانشجویان, طلاب
  • سال تولید: ۱۳۹۲, ۱۳۹۳, ۱۳۹۴, ۱۳۹۵, ۱۳۹۶, ۱۳۹۷, ۱۳۹۸, ۱۳۹۹
در راستای ترویج آثار حکمی و بنا به فرمایش حضرت استاد، این اثر به صورت رایگان عرضه می شود.
برای دانلود درس، به قسمت توضیحات اثر مراجعه نمایید.

ناموجود

توضیحات اثر

لازم به ذکر است مالکیت اثر برای مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات محفوظ می باشد و در راستای ترویج آثار حکمی و بنا به فرمایش حضرت استاد، این اثر به صورت رایگان عرضه می شود لذا هر گونه خرید و فروش اثر به صورت فیزیکی (لوح فشرده) و مجازی (در سایت ها و کانال ها) شرعاً جائز نمی باشد.

⁘⁘⁘⁘⁘

توجه: صوت های این درس تا آخر سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در روز ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ به روزرسانی شده است.

⁘⁘⁘⁘⁘

برای دریافت صوت این درس به شکل یکجا و قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

کل صوت های درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳)

کل صوت های درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴)

کل صوت های درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵)

کل صوت های درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶)

کل صوت های درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷)

کل صوت های درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸)

کل صوت های درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹)

کل صوت های درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰)

 

سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۱ تا ۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۱۱ تا ۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۲۱ تا ۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۳۱ تا ۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۴۱ تا ۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۵۱ تا ۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۶۱ تا ۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۷۱ تا ۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۸۱ تا ۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳) (صوت ۹۱ تا ۱۰۰)

 

سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۰۱ تا ۱۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۱۱ تا ۱۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۲۱ تا ۱۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۳۱ تا ۱۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۴۱ تا ۱۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۵۱ تا ۱۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۶۱ تا ۱۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۷۱ تا ۱۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۸۱ تا ۱۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴) (صوت ۱۹۱ تا ۱۹۷)

 

سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۱۹۸ تا ۲۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۱۱ تا ۲۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۲۱ تا ۲۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۳۱ تا ۲۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۴۱ تا ۲۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۵۱ تا ۲۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۶۱ تا ۲۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۲۷۱ تا ۲۸۳)

 

سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۲۸۴ تا ۲۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۲۹۱ تا ۳۰۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۰۱ تا ۳۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۱۱ تا ۳۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۲۱ تا ۳۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۳۱ تا ۳۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۴۱ تا ۳۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۵۱ تا ۳۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۳۶۱ تا ۳۶۸)

 

سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۳۶۹ تا ۳۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۳۸۱ تا ۳۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۳۹۱ تا ۴۰۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۴۰۱ تا ۴۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۴۱۱ تا ۴۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۴۲۱ تا ۴۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۴۳۱ تا ۴۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۴۴۱ تا ۴۴۹)

 

سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۴۵۰ تا ۴۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۴۶۱ تا ۴۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۴۷۱ تا ۴۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۴۸۱ تا ۴۹۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۴۹۱ تا ۵۰۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۵۰۱ تا ۵۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۵۱۱ تا ۵۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۵۲۱ تا ۵۳۱)

 

سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۳۲ تا ۵۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۴۱ تا ۵۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۵۱ تا ۵۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۶۱ تا ۵۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۷۱ تا ۵۸۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹) (صوت ۵۸۱ تا ۵۹۲)

 

سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۵۹۳ تا ۶۰۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۰۱ تا ۶۱۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۱۱ تا ۶۲۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۲۱ تا ۶۳۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۳۱ تا ۶۴۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۴۱ تا ۶۵۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۵۱ تا ۶۶۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۶۱ تا ۶۷۰)

درس خارج نهایه الحکمه (سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰) (صوت ۶۷۱ تا ۶۷۶)

ویژگی ها

گوینده

استاد سید یدالله یزدان پناه

تهیه کننده

مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

تعداد فایل

۵۶ فایل فشرده قسمت بندی شده + ۷ فایل فشرده کلی

حجم فایل

تا ۸ گیگابایت

موضوع

حکمت متعالیه, فلسفه اسلامی

مخاطب

دانشجویان, طلاب

سال تولید

۱۳۹۲, ۱۳۹۳, ۱۳۹۴, ۱۳۹۵, ۱۳۹۶, ۱۳۹۷, ۱۳۹۸, ۱۳۹۹

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درس خارج نهایه الحکمه”
شناسه اثر: D-130