فروشگاه اینترنتی نفحات
0 آثار و محصولات نمایش آثار انتخاب شده

سبد خرید شما خالی است.

الرسائل التوحیدیه

درس الرسائل التوحیدیه مرحوم علامه طباطبائی توسط استاد حجت الاسلام علی امینی نژاد به صورت حضوری و مجازی، در عصر دوشنبه هر هفته در سالن اجتماعات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات ارائه می گردد.

شرایط حضور در این درس عبارت است از؛

  • – اتمام تحصیل کتاب نهایه الحکمه و کتاب اصول و مبانی عرفان نظری استاد یزدان پناه
  • – تعهد به پیگیری جدی و حضور منظم و فعال در درس.
  • – تعهد به انجام تقریرها، پژوهش ها و تکالیفی که از سوی استاد مشخص می شود.

⁘⁘⁘⁘⁘

شما عزیزان می توانید برای دسترسی به صوت های این درس از لینک های زیر اقدام نمائید؛

جلسه اول – ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۰

جلسه دوم – ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰

جلسه سوم – ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰

جلسه چهارم – ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۰

جلسه پنجم – ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۰

جلسه ششم – ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰

جلسه هفتم – ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰

جلسه هشتم – ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه نهم – ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه دهم- ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه یازدهم- ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه دوازدهم- ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه سیزدهم- ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه چهاردهم- ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه پانزدهم- ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه شانزدهم- ۷ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه هفدهم- ۷ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه هجدهم- ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه نوزدهم- ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه بیستم- ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌یکم- ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌دوم- ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌سوم- ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌چهارم– ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌پنجم- ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌ششم- ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌هفتم- ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌هشتم- ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌نهم- ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌ام- ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌یکم- ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌دوم- ۱ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌سوم- ۱ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌چهارم- ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌پنجم- ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌ششم- ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌هفتم- ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌هشتم- ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

جلسه سی‌و‌نهم- ۱۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

جلسه چهلم – ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل و یکم – ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل و دوم – ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل و سوم – ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل و چهارم – ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل و پنجم – ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل و ششم – ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل و هفتم – ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل و هشتم – ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل و نهم – ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱

الرسائل التوحیدیه scaled e1632204787562 - الرسائل التوحیدیة