دوره فشرده حکمت اسلامی، یک دوره تدریس اصول و مبانی اساسی حکمت متعالیه در سه بخش هستی شناسی، خداشناسی و نفس شناسی در طول ۳۴ جلسه است.
مخاطب این تدریس قشر نخبگانی دانشگاهی بوده که آشنایی با فلسفه اسلامی نداشته است. بنابراین می توان این دوره را معماری مقدماتی ساختمان باشکوه حکمت متعالیه در شناخت ابعاد گوناگون “واقعیت” دانست.
جامعیت نسبت به مبانی اصلی، اختصار، رعایت مخاطب نخبه و در عین حال خالی الذهن نسبت به فلسفه، عناصری است که این دوره را به بستری مناسب برای معرفی مقدماتی حکمت متعالیه به همه مجامع نخبگانی دنیا تبدیل می کند.

⁘⁘⁘⁘⁘

شما عزیزان برای دسترسی و دانلود هر صوت یا متن به روی نام آن کلیک کنید. همچنین می توانید مجموعه کامل صوت و متن را به صورت یکجا دانلود نمایید.

.

مجموعه کامل دوره فشرده (صوت و متن – حجم: ۵۰۰ مگابایت)

متون کامل دوره فشرده (حجم: ۵ مگابایت)

صوت ۱———-متن ۱

صوت ۲———-متن ۲

صوت ۳———-متن ۳

صوت ۴———-متن ۴

صوت ۵———-متن ۵

صوت ۶———-متن ۶

صوت ۷———-متن ۷

صوت ۸———-متن ۸

صوت ۹———-متن ۹

صوت ۱۰———-متن ۱۰

صوت ۱۱———-متن ۱۱

صوت ۱۲———-متن ۱۲

صوت ۱۳———-متن ۱۳

صوت ۱۴———-متن ۱۴

صوت ۱۵———-متن ۱۵

صوت ۱۶———-متن ۱۶

صوت ۱۷———-متن ۱۷

صوت ۱۸———-متن ۱۸

صوت ۱۹———-متن ۱۹

صوت ۲۰———-متن ۲۰

صوت ۲۱———-متن ۲۱

صوت ۲۲———-متن ۲۲

صوت ۲۳———-متن ۲۳

صوت ۲۴———-متن ۲۴

صوت ۲۵———-متن ۲۵

صوت ۲۶———-متن ۲۶

صوت ۲۷———-متن ۲۷

صوت ۲۸———-متن ۲۸

صوت ۲۹———-متن ۲۹

صوت ۳۰———-متن ۳۰

صوت ۳۱———-متن ۳۱

صوت ۳۲———-متن ۳۲

صوت ۳۳———-متن ۳۳

صوت ۳۴———-متن ۳۴