پس از استقبال طلاب و دانشجویان از کتاب کتاب بدایهالحکمه با مقدمه و تعلیقات استاد علی امینی‌نژاد، این کتاب به چاپ دوم رسید.

در چاپ دوم این اثر علاوه بر تغییرات صوری، ویراست جدیدی توسط استاد امینی‌نژاد به عنوان ویراست دوم ارائه شده است.

لازم به ذکر است کتاب بدایهالحکمه از نگاشته‌های علامه طباطبایی رضوان‌الله‌علیه در حوزه فلسفه اسلامی است و به عنوان اولین متن درسی این رشته تدوین شده است که استاد علی امینی‌نژاد از اساتید بنام فلسفه اسلامی، مقدمه و تعلیقاتی را بر آن افزوده‌اند.