حکمت متعالیه

1 نفر از خریداران، تهیه این اثر را پیشنهاد داده اند!
(دیدگاه 2 کاربر)
ویژگی‌های محصول
 • گوینده: استاد سید یدالله یزدان پناه
 • تهیه کننده: مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات
 • تعداد فایل: ۷۰ فایل فشرده قسمت بندی شده + ۱۰ فایل فشرده کلی
 • حجم فایل: تا ۷ گیگابایت
 • موضوع: حکمت متعالیه, فلسفه اسلامی
 • مخاطب: دانشجویان, طلاب
 • سال تولید: ۱۳۸۷, ۱۳۸۸, ۱۳۹۰, ۱۳۹۱, ۱۳۹۲, ۱۳۹۳, ۱۳۹۴, ۱۳۹۵, ۱۳۹۶, ۱۳۹۷, ۱۳۹۸
در راستای ترویج آثار حکمی و بنا به فرمایش حضرت استاد، این اثر به صورت رایگان عرضه می شود.
برای دانلود درس، به قسمت توضیحات اثر مراجعه نمایید.

رایگان

توضیحات اثر

فایل ۶۸۱ جلسه از سلسله جلسات درس حکمت متعالیه توسط استاد سید یدالله یزدان پناه در حوزه فلسفه اسلامی بارگزاری شده است.

لازم به ذکر است مالکیت اثر برای مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات محفوظ می باشد و در راستای ترویج آثار حکمی و بنا به فرمایش حضرت استاد، این اثر به صورت رایگان عرضه می شود لذا هر گونه خرید و فروش اثر به صورت فیزیکی (لوح فشرده) و مجازی (در سایت ها و کانال ها) شرعاً جائز نمی باشد.

⁘⁘⁘⁘⁘

توجه: صوت های این درس تا آخر سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در روز ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ به روزرسانی شده است.

⁘⁘⁘⁘⁘

برای دریافت صوت این درس به شکل یکجا و قسمت بندی شده می توانید از قسمت زیر اقدام نمایید؛

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۸۷ – ۱۳۸۸

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۱ تا ۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۱۱ تا ۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۲۱ تا ۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۳۱ تا ۴۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۴۱ تا ۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۵۱ تا ۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۶۱ تا ۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۷۱ تا ۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) (صوت ۸۱ تا ۹۲)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۸۸ – ۱۳۸۹

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹) (صوت ۹۶ تا ۱۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹) (صوت ۱۱۱ تا ۱۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹) (صوت ۱۲۱ تا ۱۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹) (صوت ۱۳۱ تا ۱۴۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹) (صوت ۱۴۱ تا ۱۴۸)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰) (صوت ۱۴۹ تا ۱۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰) (صوت ۱۶۱ تا ۱۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰) (صوت ۱۷۱ تا ۱۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰) (صوت ۱۸۱ تا ۱۹۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰) (صوت ۱۹۱ تا ۱۹۵)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) (صوت ۱۹۶ تا ۲۰۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) (صوت ۲۰۱ تا ۲۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) (صوت ۲۱۱ تا ۲۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) (صوت ۲۲۱ تا ۲۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) (صوت ۲۳۱ تا ۲۳۹)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۴۰ تا ۲۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۵۱ تا ۲۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۶۱ تا ۲۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۷۱ تا ۲۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۸۱ تا ۲۹۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۲۹۱ تا ۳۰۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۳۰۱ تا ۳۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) (صوت ۳۱۱ تا ۳۱۴)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۱۵ تا ۳۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۲۱ تا ۳۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۳۱ تا ۳۴۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۴۱ تا ۳۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۵۱ تا ۳۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۶۱ تا ۳۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۷۱ تا ۳۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳) (صوت ۳۸۱ تا ۳۸۸)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۳۸۹ تا ۴۰۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۰۱ تا ۴۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۱۱ تا ۴۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۲۱ تا ۴۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۳۱ تا ۴۴۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۴۱ تا ۴۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۵۱ تا ۴۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۶۱ تا ۴۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۷۱ تا ۴۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۸۱ تا ۴۹۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۴۹۱ تا ۵۰۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۵۰۱ تا ۵۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) (صوت ۵۱۱ تا ۵۲۲)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۲۳ تا ۵۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۳۱ تا ۵۴۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۴۱ تا ۵۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۵۱ تا ۵۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۶۱ تا ۵۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۷۱ تا ۵۸۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶) (صوت ۵۸۱ تا ۵۸۵)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۵۸۶ تا ۵۹۸)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۵۹۹ تا ۶۱۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۶۱۱ تا ۶۲۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۶۲۱ تا ۶۳۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷) (صوت ۶۳۱ تا ۶۴۲)

 

حکمت متعالیه – سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۶۴۳ تا ۶۵۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۶۵۱ تا ۶۶۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۶۶۱ تا ۶۷۰)

حکمت متعالیه (سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸) (صوت ۶۷۱ تا ۶۸۱)

ویژگی ها

گوینده

استاد سید یدالله یزدان پناه

تهیه کننده

مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

تعداد فایل

۷۰ فایل فشرده قسمت بندی شده + ۱۰ فایل فشرده کلی

حجم فایل

تا ۷ گیگابایت

موضوع

حکمت متعالیه, فلسفه اسلامی

مخاطب

دانشجویان, طلاب

سال تولید

۱۳۸۷, ۱۳۸۸, ۱۳۹۰, ۱۳۹۱, ۱۳۹۲, ۱۳۹۳, ۱۳۹۴, ۱۳۹۵, ۱۳۹۶, ۱۳۹۷, ۱۳۹۸

2 دیدگاه برای حکمت متعالیه

 1. 5

  علیرضا خریدار محصول

  سلام علیکم
  جزاکم الله خیراً
  اگر یک معرّفی برای این درس نوشته شود خیلی مطلوب است. (قبلا بعضی جاها مثلاً ویدرس گذاشته شده)
  ضمناً لینک فایل جلسات ۳۰۱ تا ۳۱۴ ظاهراً مشکل دارد و دانلود نمی شود
  با تشکر

  • فروشگاه اینترنتی نفحات

   سلام و عرض ادب
   با تشکر از پیشنهاد و اطلاع از خرابی فایل
   پیشنهاد شما در حال انجام است و به زودی برای هر یک از آثار منتشر خواهد شد
   همچنین فایل اصلاح شد و فایل جدید در آخر فایل ها بارگذاری شد

 2. 5

  سید مجتبی علی

  سوال

  سلام علیکم
  لطفا معرفی کنید که این درس استاد یزدان پناه با خارج نهایه چه فرقی می کند؟؟ و حضرت استاد در این درس کتاب اسفار را تدریس فرمودند؟؟

  • فروشگاه اینترنتی نفحات خریدار محصول

   سلام و عرض ادب
   حکمت متعالیه محورش اثبات تحقق فلسفه اسلامی است، که استاد از تمام آثار صدرا استفاده می کنند، نه فقط اسفار.
   اما خارج نهایه یک درس خارج فلسفه است با محوریت کتاب نهایه الحکمه. طبیعتاً استاد انظار مختلف را از آثار صاحب نظران آورده، بررسی و نقد یا تایید می کنند، مثل آن چیزی که در درس های خارج فقه و اصول اتفاق می‌افتد.
   کسی که حکمت متعالیه را گوش کند، یک دور بر تمام معارف اسلامی مسلط می شود؛ با رویکردی فلسفی و عرفانی و با بیان شیرین و دقیق حضرت استاد یزدان‌پناه.

دیدگاه خود را بنویسید
شناسه اثر: D-131